Referencie

speaker Vypočujte si rozhovor zo Slovenského rozhlasu

 

Štúdia obnovy historického parku pri kaštieli v Ivánke pri Dunaji, r.2012,

Návrh a realizácia parku pri hoteli Art Hotel Kaštieľ v Tomášove, r.2007-2011,

publikované v časopise EUROSTAV 10/2012 – autor článku: Ing. Eugen Lipka: OBNOVA PARKU OKOLO KAŠTIEĽA V TOMÁŠOVE, str. 51-52,

Súkromné okrasné záhrady – dizajn a realizácia,  r.1995-2013, v krajinách: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko,

Revitalizácia centra obce Holice, r.2010-2011, objednávateľ: Bala a.s.

Ošetrenie stromov Pagaštana konského (Aesculus hippocastanum) v biocentrách mesta Šamorín, Dunajská Lužná, Bratislava,  r.2006-2012

Palác Motešických v historickom centre mesta Bratislava - projekt ozelenenia nádvoria a strešných terás s realizáciou, r.2009-2010

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Dubová, r.2009, objednávateľ: Pittel+Borusewetter s.r.o.

Regenerácia sídla v obci Igram, r.2009

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Tureň,r.2007, objednávateľ: Pittel+Brousewetter s.r.o.

Sadové úpravy parku v Hamuliakove, r.2007, objednávateľ: Bala a.s.

Návrh a realizácia sadových úprav areálu firmy ETI E.L.B. Báhoň, r.2006-2007,

Návrh a realizácia sadových úprav Trhovej ulice v centrálnej zóne v Šamoríne, r.2006,

Návrh a realizácia parku pri Hoteli Kormorán v Šamoríne, v časti Čilistov, r.2006,

Štúdia a vypracovanie projektu sadových úprav lagúny pri Hoteli Kormorán v Čilistove – Šamorín, r.2006,

Návrh a realizácia areálu pri hale firmy NUROCO s.r.o., r.2005,

Aranžovanie výstavného stánku Orange na výstave COFAX v Bratislave, objednávateľ MONARCH, r.2005,

Návrh a realizácia areálu pri bytovej jednotke na Vážskej ulici vo Vrakuni, r.2005

Návrh a realizácia areálu pri halách priemyselného parku Calearo a Eltra v Šamoríne, r.2005,

Návrh a realizácia úprav v areáli firmy ACJ s.r.o. v Šamoríne,, r.2004,

Sadové úpravy pri soche S. PETŐFIHO v Medickej záhrade v Bratislave r.2004,

Štúdia sadových úprav vinárskych závodov VITIS Pezinok, r.2004,

Návrh a realizácia areálu pred predajňou Puma v Bratislave na Trnavskej ulici, r.2003,

Návrh a realizácia izolačného pásu zelene v dĺžke 1,2 km v Rusovciach – Bratislava, r.2003,

Návrh areálu pri Obecnom úrade v Gabčíkove, r.2003,

Návrh a realizácia sadových úprav pre ČSPH SLOVNAFT – Levice, r. 2003,

Realizácia izolačnej zelene vo Svätom Juri pri Bratislave, r.2003,

Štúdia a projekt sadových úprav na sídlisku Hlboká v Šamoríne, r.2002,

Štúdia sadových úprav pri agroturistickom zariadení Horné Semerovce, r.2002,

Revitalizácia prícestnej zelene Vajnorská ulica v rozsahu 2,0 – 5,09 km v Bratislave pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,   r.2002,

Revitalizácia prícestnej zelene ulíc Rožňavská-Senecká v rozsahu 3,0 – 8,2 km pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, r.2002,    

Návrh a realizácia revitalizácie zelene areálu ZOO Bratislava pre Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, r. 2002,

Štúdia zelene mestského parku Pomlé v Šamoríne, r. 2002,

Projekt revitalizácie zelene parku Červený rak v Bratislave-Staré mesto, objednávateľ: ateliér - Prof. Ing.arch. Akad.arch. Rastislav Janák, Vysoká škola výtvarných umení, r.2002,

Revitalizácia zelene pri rezidencii Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Godrovej ul. v Bratislave, r. 2002

Štúdia revitalizácie zelene Železná studnička v Bratislave, objednávateľ: ateliér - Prof. Ing.arch. Akad.arch. Rastislav Janák, Vysoká škola výtvarných umení, r.2001,

Projekt sadových úprav pri mestskom kine v Piešťanoch, objednávateľ: ateliér - Prof. Ing.arch. Akad.arch. Rastislav Janák, Vysoká škola výtvarných umení, r.2001,

Návrh sadových úprav strešných záhrad na domoch – Zámocká ulica v Bratislave, objednávateľ: ateliér - Prof. Ing.arch. Akad.arch. Rastislav Janák, Vysoká škola výtvarných umení, r.2001,

Rekultivácia sadových úprav pri ČSPH – CONOCO JET na Panónskej ceste v Bratislave-Petržalke, r.2001,

Výsadba izolačnej zelene pri skládkach komunálneho odpadu v obci Čukárska Paka, r.2001,

Návrh sadových úprav pri Štátnom zdravotnom ústave SR v Bratislave, objednávateľ: ateliér – Ing. Krajčírik, Ing. Bocková r.2000,

Návrh sadových úprav na strešnej záhrade pre spoločnosť REGUS Business Centre Bratislava s.r.o., r.2000,

Plán hodnotenia uličných stromoradí mesta Šamorín pre Mestský úrad Šamorín, r.2000,

Realizácia biologickej rekultivácie skládky komunálneho odpadu v obci Trstená na Ostrove,  r.1999-2000,

Založenie trávnikov na strechách Metrologického ústavu SR v Bratislave, r.1999-2000,

Rekultivácia sadových úprav pri ČSPH – ARAL Košice (Južné Nábrežie), r.1999,

Realizácia sadových úprav pri ČSPH – Mol Košice, r.1999,

Realizácia sadových úprav pre Casino Reduta Bratislava, r.1999,

Realizácia líniového vegetačného prvku Šamorín-Čilistov v dĺžke 1,2 km pre Mestský úrad Šamorín, r. 1998-1999

Štúdia a projekt líniového vegetačného prvku Čilistov-Šamorín v rozsahu 1,2 km pre Mestský úrad Šamorín, r.1998,

Realizácia sadových úprav pri ČSPH – ARAL Zubor, Zlaté Moravce, r.1998,

Realizácia ochranno-izolačného pásu zelene pri čističke odpadových vôd v Šamoríne, r.1997,

Revitalizácia sadových úprav pri ČSPH – Mol Bratislava-Podunajské Biskupice, r.1997,

Návrh sadových úprav pre spoločnosť SAMSONITE  Slovakia s.r.o. v Šamoríne, r.1996,

Plán rekonštrukcie historickej aleje v meste Šamorín, časť Pomlé pre Mestský úrad Šamorín, r.1996,

Plán ozelenenia vybranej sídliskovej zelene v meste Šamorín (ulice Hviezdna, Veterná, Školská) pre Mestský úrad Šamorín, r.1996,

Projekty a realizácie okrasných záhrad, r.1995