O nás

Spoločnosť Lipka – záhradná architektúra poskytuje služby v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby od roku 1995.
Hlavnou filozofiou pri tvorbe projektov a samotnej realizácii je individuálny prístup k požiadavkám každého klienta. Naším cieľom je vytvorenie novej dokonalej záhrady, parku alebo iného krajinného riešenia na vysokej profesionálnej úrovni tak, aby boli klienti maximálne spokojní.

Vďaka 3D vizualizácii si môžu pozrieť  riešenie akéhokoľvek zmeneného priestoru. Jednou z hlavných úloh záhradnej architektúry a  krajinnej tvorby je zvyšovanie estetickej, kultúrnej, spoločenskej a ekonomickej hodnoty súkromného alebo verejného priestoru – okrasných záhrad, parkov, peších zón, menších i väčších zelených priestorov, k čomu sa snažíme svojou tvorbou prispievať.

Ateliér záhradnej architektúry našej spoločnosti založil a vedie záhradný architekt Ing. Eugen Lipka, absolvent Mendelovej univerzity v Brne na Ústave zahradní a krajinářské architektury, člen Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Pri tvorbe záhrad, parkov a ostatnej zelene spolupracujeme aj so subdodávateľmi, ktorých si starostlivo vyberáme na základe kvality ich produktov a služieb. Okrem tvorby projektov ponúkame našim klientom realizáciu na kľúč, komplexnú údržbu, revitalizáciu zelene, kobercové trávniky s položením, zavlažovacie systémy vrátane návrhu, dodávku rastlín.

Záhradné centrum našej spoločnosti v Dunajskej Lužnej ponúka na ploche 20 árov široký sortiment okrasných rastlín, stromov a ďalších produktov.