Projekty

Individuálny prístup k požiadavkám klienta pre nás znamená dodržanie určitých krokov s cieľom vytvoriť novú dokonalú záhradu, park alebo iné krajinné riešenie.

Postup pri návrhu a realizácii:
Prvotná koncepcia – prvú fázu začíname obhliadkou riešeného priestoru. Počas rozhovoru s klientom zisťujeme čo najpresnejšie jeho potreby, či predstavy o budúcom priestore. Pri prvej štúdii berieme do úvahy aj skutočnosť, že niektorí klienti majú veľmi presnú predstavu o budúcom priestore, pričom iní zase hľadajú inšpiráciu.

Návrh a prezentácia – v druhej fáze klient vidí konkrétne znázornenie budúceho priestoru. Pri riešení návrhu zohľadňujeme architektonicko-ekologické podmienky riešeného územia s cieľom dokonale dotvoriť okolitý priestor architektonickej stavby. V rámci súboru projektov si môže klient pozrieť svoju záhradu, alebo iný riešený priestor, aj prostredníctvom 3D vizualizácie a získať tak jasnú predstavu o konečnom návrhu. Projekt ďalej zahŕňa technické výkresy, detailný osadzovací plán rastlín, plán technických prvkov a drobnej architektúry, projekty riešenia zavlažovacieho systému. Vďaka programovej animácii sa môže klient dokonca prejsť svojou novo navrhnutou záhradou a uistiť sa, že je s konečným návrhom spokojný.

Realizácia – v realizačnej fáze postupujeme plánovite. Skúsený tím ľudí pod vedením záhradného architekta zrealizuje klientov projekt a vytvorí nový dokonalý vonkajší priestor. Prácu v rámci realizácie koordinujeme tak, aby sa predstava klienta stala skutočnosťou.

Park pri Jesenákovom kaštieli v Tomášove

 

Súkromná zeleň