Verejná zeleň

Revitalizácia centra obce Holice zo štrukturálnych fondov EU, 2010-2011

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Dubová zo štrukturálnych fondov EU, 2009

Regenerácia sídla v obci Igram zo štrukturálnych fondov EU, 2009

Revitalizácia centrálnej zóny v obci Tureň zo štrukturálnych fondov EU, 2007

Sadové úpravy parku v Hamuliakove zo štrukturálnych fondov EU, 2007

Návrh a realizácia sadových úprav Trhovej ulice v centrálnej zóne v Šamoríne, 2006

Návrh a realizácia izolačného pásu zelene v dĺžke 1,2 km v Rusovciach – Bratislava, 2003

Návrh areálu pri Obecnom úrade v Gabčíkove, 2003

Realizácia izolačnej zelene vo Svätom Juri pri Bratislave, 2003

Štúdia a projekt sadových úprav na sídlisku Hlboká v Šamoríne, 2002

Revitalizácia prícestnej zelene Vajnorská ulica v rozsahu 2,0 – 5,09 km v Bratislave, 2002

Revitalizácia prícestnej zelene ulíc Rožňavská-Senecká v rozsahu 3,0 – 8,2 km, 2002

Návrh a revitalizácie zelene areálu ZOO Bratislava, 2002

Štúdia zelene mestského parku Pomlé v Šamoríne, 2002

Projekt revitalizácie zelene Vodnej priekopy a  parku Červený rak v Bratislave-Staré mesto, 2002

Štúdia revitalizácie zelene Železná studnička v Bratislave, 2001

Projekt sadových úprav pri mestskom kine v Piešťanoch, 2001

Návrh sadových úprav pri Štátnom zdravotnom ústave SR, 2000

Založenie trávnikov na strechách Metrologického ústavu SR v Bratislave, 1999-2000

Štúdia, projekt a realizácia líniového vegetačného prvku Šamorín-Čilistov v dĺžke 1,2 km, 1998-1999

Realizácia ochranno-izolačného pásu zelene pri čističke odpadových vôd v Šamoríne, 1997

Plán rekonštrukcie historickej aleje v meste Šamorín, časť Pomlé, 1996,2012

Plán ozelenenia vybranej sídliskovej zelene v meste Šamorín (ulice Hviezdna Veterná, Školská), 1996